Usume inimeste soovi ehitada üles jätkusuutlik maailm, kus ettevõtted on muutuste liikumapanev jõud. Säästev areng on integreeritud meie väärtusahelasse ning pakume tooteid ja lahendusi, mis vastavad klientide kvaliteediootustele ning aitavad kaasa nende tulemuslikkuse parandamisele.

Oleme seadnud pikaajalised eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused. Mõõdame regulaarselt oma tulemuslikkust säästva arengu KPI-de abil.

TMT eetika- ja tegevusjuhised (eetikakoodeks ja käitumiskoodeks) on koostöö aluseks partneritega.

Oma tehnilise oskusteabe ja asjatundlikkuse abil soovime pakkuda oma klientidele kõige jätkusuutlikumaid tooteid, teenuseid ja lahendusi. Meie töötajad pakuvad klientidele enda eriteadmisi ja tuge sobiva toote ja/või toodete valimisel. Pakkudes klientidele teadmistepõhiseid ja optimaalseid lahendusi, aitame muuta ühiskonda jätkusuutlikumaks.

Minimeerime ja näeme kõiki jäätmeid ressursina – osana oma säästva arengu strateegiast tahame oma jäätmeid võimalikult palju vähendada.

et
Scroll to Top